ARTYKUŁY

Projektowanie i kształtowanie się przestrzeni osiedli mieszkaniowych

Przez wiele stuleci cała społeczność brała udział w projektowaniu domów mieszkalnych i ich wyposażenia. Dlatego były one praktyczne, budowane na miarę  ówczesnych możliwości technicznych, tworzone z instynktownym wyczucie miejsc  lokalizacji i materiałów.

Czytaj dalej ...


Ogólne zasady etyki a etyka zawodowa i kodeks etyki zawodowej.

Najogólniej można etykę określić jako dyscyplinę filozoficzną, obejmującą zespół zagadnień związanych z określeniem istoty powinności moralnej (dobra lub zła moralnego), determinacją jej szczegółowej treści (słuszności), ostatecznym wyjaśnieniem faktu powinności moralnej działania oraz genezą zła (upadku) moralnego i sposobami jego przezwyciężenia.

Czytaj dalej ...


Etyka biznesu a działalność deweloperska na rynku mieszkaniowym. - artykuł

Początki refleksji etycznej nad gospodarowaniem odnaleźć można już w kulturze starożytnego Egiptu. Świadczy o tym tekst znany jako Nauki Ptahhotepa,  pochodzący z około 2600 roku p.n.e., autorstwa egipskiego kapłana, którego rada brzmiała ...

Czytaj dalej ... 


^Do góry