Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIM”, z okazji 25-lecia, ogłasza konkurs plastyczny
dla dzieci mieszkających na osiedlach wybudowanych przez „SIM” na temat „Moje osiedle”.

Prace należy wykonać w formacie A-4 w dowolnej technice malarskiej. Wiek dziecka - do 13 lat.
Termin składania prac - do 08 maja 2017 roku.
Na zwycięzców czekają nagrody, poza tym 12 najładniejszych prac ozdobi karty jubileuszowego kalendarza na 2018 rok,a każdy autor zamieszczonej w nim pracy otrzyma kalendarz. Prace powinny być podpisane i z podaniem wieku dziecka.
Wszystkie prace zostaną umieszczone na naszych stronach internetowych. Rodziców i opiekunów prosimy o wyrażenie zgody na publikację prac wraz z imieniem, nazwiskiem i wiekiem dziecka.
Prace można składać w biurach naszych osiedli tj. przy ul. Kormoranów 12a w Bydgoszczy, przy ul. Karolewskiej 17 w Bydgoszczy oraz na ul. Wąskiej 3 w Bydgoszczy, w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach pracy biur.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26 maja 2017 roku.