Czyżkówko - Historia

WSPÓŁCZESNOŚĆ GALERIA BUDYNKÓW | LEGENDAHISTORIA |
MIEJSCA ZWIĄZANE Z HISTORIĄ
| MIEJSCA SŁUŻĄCE REKREACJI |

Czyżkówko: (dawna Suszkówka) - odnotowane po raz pierwszy w 1489 r. jako wieś należąca do starostwa bydgoskiego. Nazwa podlegała licznym zmianom, od Suskowa po Cziskowke, aż do współczesnego Czyżkówka. Wiadomo dzisiaj, że na terenie wsi działały młyn wodny, karczma i folusz, czyli warsztat przemysłowy, zajmujący się obróbką sukna.
Folwark zniszczony najazdem szwedzkim, odbudowano w latach dwudziestych XVII wieku. Po rozbiorach pojawiło się niemieckie osadnictwo, a z nim nowe domy, papiernia, cegielnia i browar. W kolejnych latach pojawiły się leśniczówka i zbudowana w 1820 r. szkoła. Na początku XX wieku zbudowano kościół ewangelicki, pełniący dzisiaj funkcję salki katechetycznej. W 1932 r. rozbudowano siedmioklasową publiczną szkołę powszechną im. Stanisława Konarskiego.
W 1920 r., po odzyskaniu niepodległości, Czyżkówko o powierzchni 382 ha włączono do Bydgoszczy, gdzie do dzisiaj zachodnia granica dzielnicy stanowi jednocześnie granicę Bydgoszczy. W latach sześćdziesiątych XX wieku rozpoczęto intensywniejszą, indywidualną  zabudowę mieszkaniową oraz powstało, później rozbudowywane, główne ujęcie wody na Brdzie. Ujęcie wymaga strefy ochronnej wód Brdy.
 
Źródła:
Historia Bydgoszczy tom II część pierwsza 1920 – 1939,
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 1999,
ISBN 83-901329-0-7;
Wikipedia;
Derenda Jerzy red.: Piękna stara Bydgoszcz. Tom I
z serii: Bydgoszcz miasto na Kujawach.
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 2006. ISBN 83-916178-0-7, 978-83-916178-0-9, 83-916178-5-8, 978-83-916178-5-4, 83-916178-1-5, 978-83-916178-1-6,
pl.wikipedia.org:


^Do góry