Samodzielna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 
poszukuje kandydatów na stanowisko
Inspektora Nadzoru ds. ElektrycznychMiejsce pracy: Bydgoszcz

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za:

W wymiarze 1/2 etatu:

•  sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
•  uzgodnienia z nabywcami lokali,
•  uzgodnienia z wykonawcami robót budowlanych,
•  współdziałanie z przedsiębiorstwami energetycznymi.
Dodatkowo w wymiarze całego etatu: 
•  projektowanie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych oraz sieci i przyłączy energetycznych.

Wymagania przy wymiarze zatrudnienia 1/2 etatu:

•  wykształcenie - inżynier elektryk,
•  dobrze widziane uprawnienia budowlane - wykonawcze elektryczne,  
•  umiejętność używania oprogramowania Ms Office oraz AutoCAD,
•  uprawnienia do kierowania samochodem - prawo jazdy kat. B,
•  predyspozycje do pracy bezpośrednio z klientami,  
•  samodzielność, 
•  bardzo dobra organizacja czasu pracy,
•  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, 
•  umiejętność budowania i utrzymywania relacji ze współpracownikami i klientami. 
Dodatkowo dla pełnego wymiaru etatu:
• uprawnienia budowlane - projektowe i wykonawcze elektryczne – mile widziane.

Oferujemy:
•  pracę w wymiarze 1/2 etatu lub pełnego etatu w zależności od posiadanych kwalifikacji,
•  pracę w rozwijającej się firmie,
•  stałe godziny pracy,
•  możliwość doskonalenia zawodowego,
•  stabilne warunki pracy.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail sim@sim.bydgoszcz.pl lub w wersji papierowej na adres Samodzielna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM” sp. z o.o., ul. Wąska 3, 85-036 Bydgoszcz. 
Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Samodzielnej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Niezbędne dla potrzeb rekrutacji jest umieszczenie w CV zgody o treści: ”Zgadzam się na przetwarzanie przez Samodzielną Inicjatywę Mieszkaniową SIM sp. z o.o.  danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym”. 
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji, należy umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Samodzielną Inicjatywę Mieszkaniową SIM sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę dotyczą przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres poczty elektronicznej: sim@sim.bydgoszcz.pl

Dane osobowe w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu pracy, przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, dlatego ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie lub niepodanie, nie wpływa na możliwość udziału  w rekrutacji.
Możemy przetwarzać dane zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, o ile roszczenia takie dotyczą prowadzonej rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi właściwymi organami. 
 
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody, pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przed cofnięciem zgody.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy,  a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy. Ponadto dane te możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 16 miesięcy.
 
Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Nie będziemy podejmować wobec Twoich danych zautomatyzowanych decyzji, 
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

do góry^