Spółdzielnia Mieszkaniowa SIM  

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO 

SPECJALISTY DO SPRAW ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 


Miejsce pracy: Bydgoszcz

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

• zarządzanie nieruchomościami oraz ich techniczną obsługę,
• nadzór nad wykonaniem kontroli okresowych stanu technicznego budynków należących do obsługiwanych nieruchomości oraz nad ich remontami wraz z prowadzeniem dokumentacji,
• nadzór nad realizacją umów w zakresie usług eksploatacyjnych (utrzymania porządku, czystości, wywozu nieczystości etc.),
• tworzenie planów inwestycyjnych i remontów,
• współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymania technicznego nieruchomości.
 

Wymagania:

• wykształcenie średnie techniczne, mile widziane w kierunku budownictwa i pokrewne,
• minimum 10-letni staż pracy (mile widziane doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami),
• umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
• brak przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokości powyżej 3 m,
• czynne prawo jazdy kat. B,
• bardzo dobra organizacja czasu pracy,
• komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, umiejętność pracy 
w zespole, 
• umiejętność budowania i utrzymywania relacji z ludźmi.
 

Oferujemy:

pracę w rozwijającej się firmie,
pełny wymiar czasu pracy
możliwość przyuczenia do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz doskonalenia zawodowego,
stabilne warunki pracy, przyjazną atmosferę w pracy

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail sim@sim.bydgoszcz.pl lub w wersji papierowej na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa SIM, ul. Wąska 3, 85-036 Bydgoszcz.

Wymagamy w CV następującej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „SIM” oraz trzy spółki prawa handlowego należące do SM „SIM” i działające na jej rzecz, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową SIM  danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 

W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę, kontaktując się z nami pod adresem sim@sim.bydgoszcz.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do uczestnictwa w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami orzekającymi. 
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy,  a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia niniejszej rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 16 miesięcy od dnia zakończenia niniejszej rekrutacji.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych  -  obsługujących technicznie proces rekrutacji.  
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

do góry^