Wąska - współczesność

WSPÓŁCZESNOŚĆ | HISTORIA BEZPOŚREDNIEGO SĄSIEDZTWA

Wąskaul. Wąska

 

W 2000 roku ukończono budynek mieszkalno-usługowy położony przy ul. Wąskiej 3, który został wkomponowany w istniejącą zabudowę ulicy. Obiekt harmonizuje ze staromiejską zabudową, utrzymuje linię zabudowy ulicy, prezentuje wysokie wartości architektonicznei walory estetyczne. Mieści się w nim 18 nowych mieszkań, 5 lokali usługowychi 5 garaży. Na parterze tego budynku, z wejściem od ulicy Wąskiej 3,  zlokalizowane są pomieszczenia biurowe naszej firmy. Z okien wychodzących na ulicę Pod Blankami doskonale widoczne są  fragmenty  najlepiej zachowanego trzeciego odcinka Murów Starego Miasta. Harmonijne połączenie nowoczesnego budynku z bezpośrednim  sąsiedztwem historycznych murów sprawia, że myślimy nowocześnie nie zapominając o naszej historii.

Wąska

 

Wąska

Siedziba SIM przy ul. Wąskiej 3.

^Do góry