ZARZĄD SPÓŁDZIELNI SIM

PREZES ZARZĄDU - mgr inż. Andrzej Chrapkowski

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

PRZEWODNICZĄCA RN- Felicja Krawczyk

WICEORZEWODNICZĄCY RN - Zbigniew Garbulski

SEKRETARZ  RN - Monika Gaca