Czyżkówko - współczesność

WSPÓŁCZESNOŚĆ GALERIA BUDYNKÓW | LEGENDAHISTORIA |
MIEJSCA ZWIĄZANE Z HISTORIĄ
| MIEJSCA SŁUŻĄCE REKREACJI |

 

Położenie

Czyżkówko usytuowane jest w północno-zachodniej części miasta między dzielnicami Flisy na zachodzie, Okole na południu oraz Jachcice i Piaski na wschodzie. Granicę wschodnią stanowi Brda, południową: Kanał Bydgoski i ulica Grunwaldzka, zaś zachodnią granica miasta z kompleksem tzw. Lasu Bydgoskiego. Historycznie do obecnej jednostki urbanistycznej należy gmina Czyżkówko włączona do miasta w 1920 r. (z wyłączeniem południowo-zachodniego fragmentu, który stanowi obecnie część Flisów) oraz skrawki lasu włączone do Bydgoszczy w 1954 i 1961 r. Osiedle należy do mikroregionów: Terasa Bydgoska i Miasto Bydgoszcz. Podobnie, jak wszystkie osiedla zachodniej i północno-zachodniej Bydgoszczy. Czyżkówko charakteryzuje się niską zabudową: jedno, kilkurodzinną i wielorodzinną. Część zabudowy pochodzi z okresu międzywojennego, a nawet z okresu dawniejszego. W północnej, wschodniej i południowej części osiedla występują enklawy zabudowy przemysłowej i komunalnej. Brda oddzielająca Czyżkówko od Jachcic ma charakter rzeki naturalnej, o czystej wodzie (II klasa). Przez osiedle przebiega droga krajowa nr 25 (ul. Nad Torem i Koronowska) w kierunku Koszalina oraz droga krajowa nr 80 (ul. Grunwaldzka) w kierunku Szczecina.

Czyżkówko połączone jest z centrum miasta poprzez ul. Grunwaldzką oraz z całym miastem poprzez trasę W-Z i ul. Grunwaldzką.

Źródło: Wikipedia

Rondo Maczka

 

 

 

 

 

 

 

Węzeł zachodni

.

Infrastruktura

ul. KarolewskaCzyżkówko to prężnie rozwijające się osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy. Wraz z kolejno budowanymi nowymi budynkami wielorodzinnymi i domami powstaje niezbędna infrastruktura. Wnosimy swój wkład w rozwój tej okolicy i tak przy ul. Karolewskiej wybudowaliśmy kompleks składający się z 9 budynków wielorodzinnych i 3 szeregów domów jednorodzinnych, przy ul. Mściwoja z 9 budynków wielorodzinnych, przy ul. Łobżenickiej z 3 budynków wielorodzinnych i 2 szeregów domów jednorodzinnych. Natomiast przy ul. Filtrowej rozpoczęliśmy budowę nowego mini-osiedla, na którym na chwilę obecną wybudowaliśmy 1 budynek wielorodzinny i rozpoczęliśmy budowę kolejnego. Budowane przez nas nowe lokale są nowoczesne, energooszczędne i tanie w eksploatacji.

 

 

Na terenie osiedla Czyżkówko znajdują się:

• Zespół Szkół Podstawowych nr 16 ul. Koronowska 74,

• publiczne i niepubliczne przedszkola,

• Filia Publicznej Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej – ul. Łanowa 2,

• Centrum Medyczne „Zachód”- ul. Grunwaldzka 130,

• kompleks usługowo-handlowy przy ul. Nad Torem 66,

• Posterunek Straży Miejskiej,

• Kościół Parafialny p.w. Św. Antoniego z Padwy.

 Tereny chronione

 Na terenie Czyżkówka znajduje się kilka pomników przyrody. Są to 4 dęby szypułkowe w parku przy ul. Siedleckiej, trzy z nich noszą imiona „Kazimierz”, „Jan” i „Władysław". Przy ul. Wyrzyskiej rośnie wiąz szypułkowy noszący imię „Przemysław” o wysokości ponad 30 metrów zaliczany również do pomników przyrody.

 Komunikacja

Komunikacja miejska Czyżkówko obsługują następujące linie autobusowe komunikacji miejskiej:

• 51 (Plac Kościeleckich - Czyżkówko)

• 58 (Plac Kościeleckich - Smukała)

• 61 (Rekinowa - Kapuściska)

• 71 (Morska - Rekinowa)

• 77 (Morska - Niklowa)

• 83 (Os. Tatrzańskie - Czyżkówko)

• 34N (Plac Kościeleckich - Smukała)

• 35N (Plac Kościeleckich - Rekinowa)

Źródło: www.zdmikp.bydgoszcz.pl.

Ludność osiedla

Liczba ludności: szacunkowo na XII 2014 – 8,31 tys. osób.

Źródło: http://www.bydgoszcz.pl/miasto/statystyka/Liczba_ludnosci_w_jednostkach_urbanistycznych.aspx.

^Do góry