Osowa Góra - współczesność

WSPÓŁCZESNOŚĆ | GALERIA BUDYNKÓW | LEGENDAHISTORIA |
 MIEJSCA ZWIĄZANE Z HISTORIĄMIEJSCA SŁUŻĄCE REKREACJI |

 

Położenie

Osowa Góra usytuowana jest na zachodnich krańcach Bydgoszczy. Sąsiaduje z osiedlami Flisy, Prądy, Miedzyń oraz przez las z Czyżkówkiem. Południową granicą jest Kanał Bydgoski. W jego pobliżu, południowym obrzeżem osiedla, przepływa także potok Flis. Osiedle leży na terenach Doliny Kanału Bydgoskiego i Doliny Noteci.
Osiedle Osowa Góra jest najdalej na zachód wysuniętą dzielnicą Bydgoszczy, oddzieloną od strony centrum miasta pasem lasu sosnowego.
Przez osiedle przebiegają drogi krajowe: nr 10, nr 80, droga powiatowa do Wojnowa oraz linia kolejowa nr 18  Bydgoszcz-Piła z przystankiem kolejowym Bydgoszcz Osowa Góra. Osiedle wyodrębniono w 1992 r. Ciekawostką jest fakt, że dwie wewnętrzne ulice osiedlowe: Dolna Waleniowa i Atolowa, leżą poza granicami miasta Bydgoszczy na terenie gminy Sicienko.
Źródło: Wikipedia.

Infrastruktura

ul. KormoranówW infrastrukturę Osowej Góry wpisujemy się od 1993 roku. To kolebka naszej firmy. Tutaj na ulicy Kormoranów pod nr 12 powstał nasz pierwszy budynek wielorodzinny. Budynek ten dał początek mini-osiedla przy ulicy Kormoranów, na które składa się 13 budynków wielorodzinnych i 9 szeregów domów jednorodzinnych.
Nasze obiekty znajdują się również na ulicy Rekinowej, gdzie wybudowaliśmy 2 budynki wielorodzinne i szereg 12 domków. Najnowsza inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Biedronkowej, na chwilę obecną stoi tam jeden budynek wielorodzinny i planowany jest następny.

 

Na terenie osiedla Osowa Góra znajdują się:
•    Zespół Szkół nr 27 - ul. Sardynkowa 7,
•    Zespół Szkół nr 24 - ul. Puszczykowa 11,
•    Liceum Ogólnokształcące nr 12,
•    trzy przedszkola,
•    dwa urzędy pocztowe: przy ul. Wielorybiej 103 oraz Św. Maksymiliana Kolbego 46,
•   dwie przychodnie zdrowia: Przychodnia OSOWA przy ul. Wielorybiej 106 oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS" przy ul. Sielawowej 4,
•    Filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - ul. Wielorybia 99,
•    Dom Pomocy Społecznej - ul. Mińska,
•    schronisko dla zwierząt – ul. Grunwaldzka 298,
•    dwa kościoły: p.w. Ojca Maksymiliana Kolbego oraz p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego,
•    6 marketów oraz duża liczba sklepów i usług.

Tereny chronione

Zachodni skrawek Osowej Góry w pobliżu Kanału Bydgoskiego należy do obszarów Natura 2000 pod nazwą: Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego. W północno-zachodniej części osiedla na górnym tarasie znajduje się naturalne torfowisko o powierzchni 3,5 ha, chronione od 1997 r. jako użytek ekologiczny „Zielona Ostoja”. Wzdłuż Kanału Bydgoskiego, przy śluzie Prądy znajdują się trzy pomnikowe wiązy szypułkowe.
Na terenie osiedla  rośnie dąb bezszypułkowy - drugi co do wielkości obwodu dąb w Bydgoszczy (obwód na rok 2011 - 590 cm) – przy ul. Głębinowej 13, który jest pomnikiem przyrody. Na terenie osiedla,  przy ul. Głębinowej 13, rośnie dąb bezszypułkowy, drugi co do obwodu dąb w Bydgoszczy (obwód na rok 2011 - 590 cm), który jest pomnikiem przyrody.

Komunikacja

Komunikacja miejska.
Osową Górę obsługują następujące linie autobusowe komunikacji miejskiej:
•    61 (Kapuściska – Rekinowa)
•    71 (Morska – Rekinowa)
•    77 (Morska – Niklowa)
•    35N (Plac Kościelecki – Rekinowa)

Stacja kolejowa PKP.
Źródło: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Ludność osiedla

Liczba ludności: szacunkowo na XII 2014 – 13,97 tys. osób.
Źródło: www.bydgoszcz.pl/miasto/statystyka/Liczba_ludnosci_w_jednostkach_urbanistycznych.aspx.

^Do góry